Polityka prywatności

Pragniemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe, które znajdują się w naszej bazie danych, były odpowiednio chronione – zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/16/WE – znane powszechnie pod nazwą Rozporządzenie odn. Ochrony Danych Osobowych (RODO).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jarosław Ficner, będący właścicielem firmy Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych KOMPLAST z siedzibą w Szałe k. Opatówka, 62-860, ul. Kaliska 9.


2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę kontaktować z Administratorem Danych pod adresem e-mail biuro@komplast.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: współpracy handlowej; realizacji zawartych umów; na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO.


4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie dostawcy usług zaopatrujący naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające bieżące zarządzanie firmą (usługi księgowe, firmy kurierskie i pocztowe w ramach usług spedycji) i tylko w celu realizacji zamówień i obowiazków prawno-podatkowych firmy.


5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a RODO lub do chwili przedawnienia wzajemnych roszczeń.


7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w zakresie prawidłowej realizacji umów. Niepodanie tych danych uniemożliwi sporządzenie niezbędnej dokumentacji.


10) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Z poważaniem,

Jarosław Ficner, KOMPLAST