USŁUGI


  • Wykonywanie detali z tworzyw sztucznych na zamówienie (PP, PA, PS, PE, itp.)

  • Obróbka CNC tworzyw sztucznych

  • Obróbka metalu na maszynach konwencjonalnych i CNC

  • Ektrodrążenie wgłębne stempli i matryc oraz wkładek form, wykrojników, przyrządów i narzędzi

  • Wykonanie tekstu, opisu, liter, cyfr lub grafiki na metalu (także hartowanym)

  • Elektroerozyjne wycinanie i odcinanie metali (w tym hartowanych) oraz innych materiałów przewodzących prąd

  • Wycinanie elektrod z miedzi i grafitu do elektrodrążenia

  • Projektowanie CAD oraz opracowanie plastyczne wzoru

Usługi